Medlemskap i Inderøy Idrettslag
Idrettslaget har ca. 1.000 medlemmer. Noen er støttemedlemmer, noen har familiemedlemskap og noen har personlig medlemskap. Støttemedlemmene er ikke med i hverken noen særgruppe eller stedsutvalg, men ønsker likevel gjennom sitt medlemskap i Idrettslaget og være med å støtte dette.

Andre er med i flere av undergruppene f.eks. i stedsutvalget Staal med Aerobic og i særgruppen Handballgruppa. Deltar man i en av særgruppene eller stedsutvalgene, er det obligatorisk å være medlem i hovedlaget.

Alle medlemskap er personlig, og blir registrert i Norges idrettsforbunds sentrale dataregister.

Medlemskontigent i Inderøy idrettslag:
Kr. 250,- for personlig medlemskap / støttemedlemskap
Kr. 500,- for familiemedlemskap (en rabattordning for flere medlemmer i samme familie)

(Kontingentsatsene ble endret ved årsmøtevedtak i 2019)

 

Slik melder du deg inn:

Har du spørsmål vedrørende registering eller får problemer – send epost til medlemskap@inderoyil.no.

1. Nytt medlem / har ikke vært registrert før

Dere melder dere inn på Min Idrett hos idrettsforbundet på følgende måte:

Gå til https://minidrett.nif.no/

  • Trykk på fanen ny bruker, fyll inn og følg instruksene.
  • Velg medlemskap på nest øverste fane (linje2 ).
  • Trykk på finn ny klubb (Inderøy) i det gråe feltet.
  • Søk etter klubb i det hvite søkefeltet.
  • Fyll inn og følg instruksene.

2. Har bruker på Min idrett fra før (eksisterende medlem)