Slik søker du om politiattest:

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett.

1. Logg inn på https://attest.politi.no/
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

2. Valg av formål
Velg frivillige organisajoner fra nedtrekkliste i skjema.

3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad). Bruk dette skjema . NB: Om pdf ikke fungerer, prøv med bilde (jpg) fil.

4. Når du mottar attesten tilbake godkjent av politiet så sender du en kopi til politiattest@inderoyil.no